W dużych polskich miastach zamiatarki uliczne wyjeżdżają w teren każdej nocy. Ich pracę planuje się w taki sposób, aby nie zakłócać normalnego, codziennego ruchu w mieście. Pojazdy te zazwyczaj mogą rozwijać prędkość do 50 km/h. Jednakże, głównym powodem, dla którego pojawiają się na ulicach jest przede wszystkim sprzątanie i utrzymywanie czystości w przestrzeni wspólnej dla wszystkich mieszkańców. Tym samym, stosunkowo łatwo jest spotkać taką zamiatarkę uliczną podczas pracy.

Jak działa zamiatarka w praktyce?

Zamiatarki prezentowane przez Terberg Matec, a także inne zamiatarki, które są obecnie wykorzystywane to specjalne pojazdy zbudowane na podwoziu samochodu ciężarowego. To, jaką mają konstrukcję jest w pełni dopasowane do zadań, jakie mają wykonywać. Mają więc na froncie dwie lub trzy, sporej wielkości szczotki obrotowe. Zaraz za nimi znajduje się przeszklona kabina operatora takiego pojazdu.

 

Pozostała część zamiatarki to ukryte w jej wnętrzu elementy wyposażenia, takie jak dmuchawa, myjka ciśnieniowa, zbiornik na większe odpady stałe, zbiornik na wodę czystą oraz zbiornik na wodę już zużytą. Szukając części Johnston czy też części zamiennych do innych modeli zamiatarek- z dużym prawdopodobieństwem takie znajdziemy, gdyż są to maszyny pozostające w eksploatacji przez wiele lat. Mając części Johnston można serwisować taki pojazd tak samo jak samochód osobowy czy ciężarowy.

Najpierw szczotkowanie, a potem mycie

Zamiatarki zajmują się gruntownym czyszczeniem ulic około raz w tygodniu. Wówczas przeprowadzane jest najpierw szczotkowanie ulic z dodatkowym ich zraszaniem po to, aby nie powodować unoszenia się pyłu. W taki sposób można efektywnie pozbyć się błota, piasku, niedopałków papierosów czy mniejszych śmieci ulicznych. Następnym etapem oczyszczania ulic jest mycie ich na mokro po to, aby pozbyć się mokrych zanieczyszczeń, a także zaschniętych plam. W taki sposób czyści się ulice, pobocza i chodniki, a także torowiska tramwajowe. Co ważne, takie czyszczenia doskonale sprawdza się w praktyce.